Hiện nay sinh viên cần học kế toán doanh nghiệp gồm các
+ lớp học kế toán sản xuất
+ học kế toán xây dựng
+ mau so sach ke toan theo TT200
i với lop hoc ke toan tong hop tốt
Hướng dẫn xử lư hóa đơn viết sai
Hăy tham gia khóa học kế toán thực hành sẽ giúp
các bài tập kế toán về hóa đơn viết sai