Abrir tópico con la navegación

campo DOCUMENTO (BASE DE DATOS)

 


Figura 1: Interfaz de configuración general

Atributos:


CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN

Definir atributos de visualización de campos.

Figura 1: Configuración de pantalla

Atributos: